Lista artykułów

aktualizacja - 


NETWORK
Wprowadzenie o sieciach komputerowych
Projektowanie sieci strukturalnej jak się do tego zabrać
Podstawy działania sieci co tam w kablach słychać
Adresy IP IPv4
MONITORING SIECI
Nagios rozwiązanie do monitorowania urządzeń sieciowych
Protokół SNMP używany w monitoringu urządzeń
Plugin check_snmp najpopularniejsza wtyczka Nagios Core
Plugin check_vpn.pl wtyczka do monitorowania stanu kanału VPN w ruterach SonicWall
Plugin snmpwalk plugin do odpytywania urządzeń w celu pozyskania OID z urządzenia
SonicWall NSA 2400 część 1 przykład odpytywania urządzenia z poziomu wiersza poleceń
SonicWall NSA 2400 część 2 dodanie rutera do Nagios Core
APC UPS Smart dodanie UPS-a do Nagios Core
HYPER-V 2012
Wprowadzenie kilka słów o Hyper-V i środowisku testowym
Instalacja na UFD przygotowanie pamięci przenośnej i instalacja Hyper-V
Konfiguracja serwera konfiguracja serwera Hyper-V
Konfiguracja klienta konfiguracja klienta zarządzającego serwerem Hyper-V
BACKUP
Dell EMC Data Domain sprzętowe rozwiązanie deduplikujące, pamięć masowa
Dell EMC Avamar programowe rozwiązanie de-duplikujące
Dell EMC Avamar - grupy tworzenie polityk, zadań
WIFI
UniFi Controller instalacja CentOS - instalacja darmowego kontrolera AP
AWS
Lambda część 1 wprowadzenie platforma AWS działająca w oparciu o zdarzenia
Lambda część 2 rola tworzenie funkcji
Lambda część 3 cron tworzenie kalendarza zdarzeń
Lambda część 4 skrypt powiązanie serwerów ze zdarzeniem
Lambda część 5 test testy utworzonego rozwiązania
ZASILANIE AWARYJNE
Eaton - zasilanie awaryjne zamykanie systemów przy braku zasilania
TAKIE TAM ...
Anonimowy tekst kilka mądrych słów
O mnie coś o mnie
Realizacje projekty w których uczestniczyłem
Kontakt formularz kontaktowy

Copyright ©2021 Tomasz Blauth