check_vpn.pl

VPN

Do monitoringu kanału VPN jest osobny plugin check_vpn.pl, który należy pobrać ze strony projektu i przekopiować do katalogu:

/usr/local/nagios/libexec/

po skopiowaniu do powyższej lokalizacji zmienić uprawnienia pliku:

chown nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/check_vpn.pl
chmod 751 /usr/local/nagios/libexec/check_vpn.pl

Zapytanie ma postać:

check_vpn.pl -c public -H IP_adress -V nazwa_kanału

Odpowiedz przy zestawionym kanale:

VPN nazwa_kanału is alive.