Konfiguracja klienta

I etap

Konfiguracja - pracy w grupie roboczej

  • Edycja pliku host na stacji zarządzającej

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts


dodać adres IP serwera Hyper-V

  • WinRM

Usługa zdalnego zarządzania systemem Windows jest dostarczaną przez firmę Microsoft implementacją protokołu WS-Management, który jest opartym na protokole SOAP (Standard Simple Object Access Protocol) umożliwiającym współpracę pomiędzy sprzętem i systemami operacyjnymi pochodzącymi od różnych dostawców.

- uruchomienie:

c:\winrm quickconfig

 

- nie uruchami się w przypadku połączenia sieciowego wykrytego jako sieć o profilu publicznym. W celu zmiany należy:

c:\gpedit.msc

Konfiguracja komputera  ->  Ustawienia systemu Windows  ->  Ustawienia zabezpieczeń  ->  Zasady menadżera listy sieci PPM na "Wszystkie sieci"  ->  Właściwości  -> zezwól na wszystkie zmiany PPM na wybranej sieci  ->  Właściwości  ->  zezwól na zmiany i wskazać jako typ sieci wybierz "prywatna" -> Zrestartuj komputer


- dodanie do połączenia zaufanego hosta - serwer Hyper-V o adresie 192.168.1.100:

c:\winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="192.168.1.100"}


- sprawdzenie

  • firewall

II etap

Konfiguracja - domena lub praca w grupie roboczej

  • mmc - serwerem Hyper-V

uruchomić mmc  -> wybrać przystawkę Hyper-V  -> połączyć się z serwerem 

  • mmc - zarządzanie dyskami serwera Hyper-V
  • dostęp do zasobów dysków serwera

wyłączyć firewall na serwerze i dostawać się z poziomu stacji klienckiej wpisując sieciową ścieżkę dostępu \\192.168.1.100\c$