Instalacja na USB Flash Drive (UFD)

Wymagania pamięci przenośnej USB:

 • kompatybilny z USB 2.0
 • o pojemności 16GB

Wymagania serwera pod Hyper-V:

 • x64 procesor
 • możliwość uruchomienia systemu z portu USB 2.0
 • wyłączyć obsługę portów USB 3.0 (system nie rozpoznaje kontrolera obsługującego USB 3.0)
 • wsparcie sprzętu dla wirtualizacji (Intetl-VT lub AMD-V)
 • wsparcie dla systemów MS Windows

Wymagania stacji przygotowującej UFD:

 • system operacyjny MS Windows 7 lub nowszy
 • zainstalowany Windows AIK
 • procesor x86 lub x64
 • plik Hyper-V Server Windows image (install.win)
 • command line otwartego z uprawnieniami administratora

I Etap - komputer bez pendriva.

Na tym etapie przygotowujemy pliki instalacyjne, które warto zachować. W przypadku awarii przenośnej pamięci USB lub problemami z systemem, można w każdej chwili wykorzystać je do przygotowania kolej pamięci przenośnej USB. W takim przypadku wystarczy wykonać czynności począwszy od II etapu.

1. Tworzenie pustego  .vhd pliku przy użyciu narzędzia DiskPart

 • utworzenie katalogu na dysku lokalnym w którym będziemy przygotowywać pliki dla UFD  

c:\>mkdir c:\hvvhd16GB

 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami

c:\>diskpart

 • tworzymy wirtualny dysk o powierzchni 12GB (12 x 1024 = 12288). Jest to zalecany rozmiar dla VHD na dysku flash USB 16 GB. Trzeba pozostawić przestrzeń dostępną w VHD dla przyszłych aktualizacji i co najmniej 25% powierzchni magazynowej UFD powinny RESERVED dla kompensacji zużycia.

DISKPART> create vdisk file=c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd maximum=12288 type=fixed
  100 percent completed
DiskPart successfully created the virtual disk file.

 • wskazujemy utworzony plik hyperV.vhd

DISKPART> select vdisk file=c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.

 • podmontowanie do systemu

DISKPART> attach vdisk
  100 percent completed
DiskPart successfully attached the virtual disk file.

 • utworzenie partycji podstawowej

DISKPART> create partition primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.

 • przypisanie do utworzonej partycji litery "r"

DISKPART> assign letter=r
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

 • formatowanie utworzonej partycji i nadanie jej etykiety "hyperV'

DISKPART> format quick fs=ntfs label=hyperV
  100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.

 • wyjście z narzędzia DiskPart

DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

2. Dodanie Microsoft Hyper-V Server 2012 image

 • przekopiowanie ze ściągniętego obrazu ISO Hyper-V Server pliku sourcesinstall.wim na dysk lokalny np d:install.wim
 • dodanie obrazu install.win zlokalizowanego na dysku D:\ do podstawowej partycji vhd podmontowanej do systemu jako dysk R:\

c:\>dism /Apply-Image /ImageFile:d:\install.wim /Index:1 /ApplyDir:R:\
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10240.16384
Applying image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

3. Odmontowanie utworzonego hperV.vhd

 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami

c:\>diskpart

 • wskazujemy utworzony plik hyperV.vhd

DISKPART> select vdisk file=c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.

 • odmontowujemy z systemu

DISKPART> detach vdisk
DiskPart successfully detached the virtual disk file.

 • wyjście z narzędzia DiskPart

DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

II Etap komputer + pendrive

4. Przygotowanie UFD

 • podłączyć przenośną pamięć USB 16GB do komputera
 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami

c:\>diskpart

 • sprawdzić jakie dyski podłączone są do komputera. W tym przypadku pamięć przenośna USB występuje jako "Disk 1"

DISKPART> list disk
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online          931 GB      0 B
  Disk 1    Online            14 GB      0 B

 • wybieramy przenośną pamięć USB

DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk.

 • czyścimy

DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk.

 • utworzenie partycji podstawowej

DISKPART> create partition primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.

 • sprawdzamy partycje utworzone na wybranej pamięci USB

DISKPART> list partition
  Partition ###  Type              Size     Offset
  -------------  ----------------  -------  -------
* Partition 1    Primary             14 GB  1024 KB

 • wybieramy utworzoną partycje

DISKPART> select partition 1
Partition 1 is now the selected partition.

 • aktywujemy

DISKPART> active
DiskPart marked the current partition as active.

 • formatujemy

DISKPART> format quick fs=ntfs
  100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.

 • przypisujemy literę "z" do napędu 

DISKPART> assign letter=z
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

 • wyjście z narzędzia DiskPart

DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

5. Kopiowanie plików na UFD

 • kopiowanie przygotowanych plików na UFD

c:\>copy c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd z:
        1 file(s) copied.

 • przy użyciu narzędzi Bootsect aktualizujemy kod rozruchowy na dysku pamięci przenośnej USB, aby był zgodny z Bootmgr

c:\>bootsect /nt60 z: /force /mbr
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
Z: (\\?Volume{6ad5dbb1-5089-11e5-8277-34de1a1702f4})
    Successfully updated NTFS filesystem bootcode.
\??\PhysicalDrive1
    Successfully updated disk bootcode.
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

6. Tworzenie magazynu BCD na pamięci przenośnej USB

 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami

c:\>diskpart

 • wskazujemy plik hyperV.vhd na pamięci przenośnej USB

DISKPART> select vdisk file=z:\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.

 • podmontowujemy vhd

DISKPART> attach vdisk
  100 percent completed
DiskPart successfully attached the virtual disk file.

 • wyjście z narzędzia DiskPart

DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

 • skopiować pliki boot-środowiskowych wirtualnego dysku do katalogu głównego dysku USB. Narzędzie BCDboot stworzy magazyn BCD, który umożliwia rozruch z dysku wirualnego

c:\>bcdboot r:\windows /s z:
Boot files successfully created.

7. Wyłączenie stronicowania

Stronicowania może spowodować, że urządzenie flash zużywają się szybciej. Zalecamy wyłączenie stronicowania przed wdrożeniem UFD.

c:\>reg load HKLMHyperVTemp r:\windows\system32\config\system
Operacja ukończona pomyślnie.

c:\>reg add "HKLM\HyperVTemp\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management" /v PagingFiles /t REG_MULTI_SZ /d "" /f
Operacja ukończona pomyślnie.

c:\>reg delete "HKLM\HyperVTemp\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management" /v ExistingPageFiles /f
Operacja ukończona pomyślnie.

c:\>reg unload HKLM\HyperVTemp
Operacja ukończona pomyślnie.

8. Odmontowanie VHD

 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami

c:\>diskpart

 • wskazujemy plik hyperV.vhd na pamięci przenośnej USB

DISKPART> select vdisk file=z:\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.

 • odmontowujemy z systemu

DISKPART> detach vdisk
DiskPart successfully detached the virtual disk file.

 • wyjście z narzędzia DiskPart

DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee731893%28WS.10%29.aspx