Nagios

Nagios - program do monitorowania sieci, urządzeń sieciowych, aplikacji oraz serwerów działających w systemach Linu, Unix, Windows.

W dalszej części będę opisywał zagadnienia związane z tym systemem. Nie będę się wypowiadał czy to rozwiąznie jest dobre/nie dobre, wszystko zależy od potrzeb, polityki firmy i chęci,  o możliwościach i niezawodności oprogramowania, niech świadczą marki firm które je stosują - tutaj.

Nagios Core - projekt Open Source.

 • monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury o krytycznym znaczeniu - w tym aplikacji, usług, systemów operacyjnych, protokołów sieciowych, metryk systemowych i infrastruktury sieciowej
 • centralny widok na wszystkie procesy operacji sieciowych IT
 • alarmy mogą być wysyłane mailem lub/i smsem
 • obsługa zdarzeń pozwala na automatyczne restarty aplikacji, usług, serwerów i urządzeń
 • raportowanie SLA - historyczne zapisy przerw, zawiadomień, powiadomień do późniejszych analiz
 • architektura programu do wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań
 • spora społeczność rozwijająca podstawową funkcjonalność programu
 • platforma systemowa: Fedora, openSUSE, Ubuntu ...
 • konfiguracja poprzez edycje plików z poziomu systemu
 • podgląd monitoringu z poziomu przeglądarki www
 • dokumentacja
 • download
 • demo


Nagios XI - wersja komercyjna, płatna

 • wsparcie techniczne
 • wiele dodatkowych funkcji
 • do wprowadzania monitorowanych urządzeń, systemów - interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki www
 • ulotka informacyjna


Nagios XI vs Nagios Core - porównanie

Nagios XI vs Nagios Core

Komponenty i dodatki dystrybucji Nagiosa Core wchodzące w skład Nagiosa XI:

 • Nagios Core - silnik monitoringu
 • Nagios Plugins - do aplikacji, usług, agentów monitorowania
 • PNP - do tworzenia wykresów oparteych o RRDTool silnika monitorowanie danych
 • NagiosQL - zaawansowanych web config GUI
 • MRTG z RRDTool do monitorowania przepustowości interfejsów
 • NDOUtils - do systemu bazodanowego - silnika monitoringu

 

Konkurencja:


http://www.solarwinds.com - płatny

http://www.mutiny.com - płatny

http://www.zabbix.com - licencja GNU General Public License (GPL) version 2.