TELEGARTNER 25 lat gwarancji

Projektowanie to najważniejszy etap wdrażania sieci. Wybór topologii, standardu, kabli, komponentów, a także wykonawcy decyduje o bezpieczeństwie, niezawodności i funkcjonalności przyszłych systemów teleinformatycznych przedsiębiorstwa.

Okablowanie strukturalne ma zapewnić łatwość wymiany informacji, dzielenie zasobów sieciowych, użytkowanie oprogramowania do pracy grupowej, zdalne zarządzanie zasobami. Funkcjonalność wymaga odpowiedniej przepustowości sieci, ilości punktów podłączeniowych z uwzględnieniem możliwych dróg rozbudowy zasobów komputerowych Firmy.

Jestem Autoryzowanym Partnerem firmy TELEGARTNER - producenta podzespołów okablowania strukturalnego, opartych na skrętce miedzianej oraz światłowodach. Wykonanie instalacji w oparciu o rozwiązanie systemowe firmy TELEGARTNER umożliwia pozyskanie 25 letniej gwarancji producenta.

Atuty firmy TOMCOM:

- certyfikat partnera i instalatora firmy TELEGARTNER
- doświadczenie zdobyte od 1999 roku
- profesjonalne badania certyfikacyjne
- możliwość podpisania umowy serwisowej
- usługi na terenie całego krajuTelegartner

Etapy realizacji projektu

1. Kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną
2. Dostarczenie rzutu budynku
3. Określenie wytycznych wspólnie ze zleceniodawcą lub inwestorem
4. Kosztorys realizacji inwestycji
5. Akceptacja kosztorysu
6. Projekt sieci
7. Wykonanie instalacji
8. Badania certyfikacyjne
9. Dokumentacja powykonawcza
10. Protokół zdawczo - odbiorczy
11. Przekazanie dokumentacji firmie TELEGARTNER
12. Certyfikat 25 letniej gwarancji producenta