BACKUP - Dell EMC Avamar - grupy


W Avamarze polityki backupowe nazywamy GRUPAMI. Poniższe rozważania są dla posiadaczy licencji DP for VMware.

GRUPA (polityka) składa się z następujących modułów:

 • scheduler - ustawienie czasu i częstotliwości
 • retencja - długość przechowywania backupów
 • date set - co ma być backupowane i gdzie zapisane
 • klienci - hosty którym ta polityka ma objąć
 • AWS date recovery - ewentualna replikacja do chmury np S3 CLACIER

Mamy do wyboru dwie filozofie związane z podejściem do GRUP:

 • dla hosta (kilku hostów) stworzyć dedykowaną grupę (politykę)
 • do zadeklarowanych grup (polityk) przypisać hosty

Ze względu na koszty przestrzeni na dane kopi zapasowych, częściej będziemy chcieli zabezpieczać wybrane elementy np. katalogi, pliki, bazy danych niż całe maszyny. Pierwsze podejście umożliwia stworzenie polityki z bardzo szczegółowym wyborem danych, będzie to polityka dla konkretnego hosta z małym prawdopodobieństwem wykorzystania jej ponownie.

W przypadku większego środowiska VM warto jest rozważyć drugie podejście do tworzenia GRUP (polityk). W tym przypadku tworzymy GRUPY szczegółowe dla każdego zasobu np. c:\, SQL, Exchange itp., a hostom przypisujemy kilka polityk.

AVE - przypisanie polityk do hostów

nazwa GRUPY (polityki) zasób host 1 host 2 host 3
ave_gr001_bmr BMR TAK    
ave_gr002_c C:\   TAK TAK
ave_gr003_sql SQL TAK    
ave_gr004_exchange Exchange     TAK

Ukryta moc tego rozwiązania kryje się w dodatkowej funkcjonalności wyboru VM z wykorzystaniem filtru logicznego. Dzięki niej można ograniczać działanie polityki do hostów spełniających określone wymagania filtru np:

 • zawiera określony ciąg znaków w nazwie VM
 • zawiera określony ciąg znaków w VMware Tag

Filtr logiczny

Chcemy, aby GRUPA (polityka) objęła wybrane hosty ze środowiska vCenter, ale nie chcemy za każdym razem edytować politykę jak chcemy dodać lub usunąć hosta z GRUPY.

Możemy stworzyć GRUPĘ (politykę) do której VM zostaną dodawane automatycznie zgodnie z zadeklarowanym filtrem.

Przykład:

 • Tworzymy GRUPĘ o nazwie "ave_gr002_c", której zadaniem jest tworzenie backupu dysku c:\
 • Tworzymy filtr dynamiczny, który będzie przeszukiwał VMware Tag VM w poszukiwaniu określonego ciągu znaków
 • Jako ciąg znaków wpisujemy "ave_gr002_c"
 • W vCenter dla wybranego hostu wpisujemy w VMware Tag "ave_gr002_c"

Od tego momentu GRUPA (polityka) backupu "ave_gr002_c" będzie obejmowała wskazaną VM. Jedna uwaga - każda polityka musi mieć unikatową nazwę.

Dodatkowe zalety:

 • możliwość przypisania analogicznie kilku polityk do VM
 • z poziomu vShpere prosty sposób sprawdzenie czy VM podlega jakiejś polityce backupowej
 • z poziomu vShpere w prosty sposób namierzenie nazwy GRUPY w celu jej sprawdzenia lub edycji
 • wygodny sposób dodawania/usunięcia VM do GRUPY poprzez dodanie/usunięcie odpowiedniego VMware Tag

Spis treści

Artykuły powiązane:

BACKUP
Dell EMC Data Domain sprzętowe rozwiązanie deduplikujące, pamięć masowa
Dell EMC Avamar programowe rozwiązanie de-duplikujące
Dell EMC Avamar - grupy tworzenie polityk, zadań

Copyright ©2021 Tomasz Blauth