BACKUP - Dell EMC Avamar


Kompleksowe rozwiązanie do backupu w postaci Appliance składające się z systemu i oprogramowania.
Tworzy kopie zapasowe z technologią de-duplikacji blokowej o zmiennej długości, która identyfikuje nadmiarowe segmenty danych w pliku na poziomie klienta, ograniczając ilość danych backupowych zanim zostaną przesłane łączami WAN/LAN i infrastrukturą wirtualną, a następnie zapisane na dysku.

Występuje w dwóch odmianach:

 • rozwiązanie sprzętowe - serwer fizyczny + Avamar
 • rozwiązanie softwerowe - maszyna wirtualna AVE (Avamar Virtual Edition)

AVE - dedykowany pod VMware lub Hyper-V, maksymalna wielkość maszyny wirtualnej 4TB, oprogramowanie Avamara zainstalowane na dystrybucji Linux SUSE.

Zalecana zasoby sprzętowe dla AVE w ver 7.5.0:

 • procesor 2 wątki po 2 GHz
 • ram 16 GB
 • HDD systemowy 150 GB
 • HDD na dane 3 dyski po 1000 GB (miejsce składowania backupów)

Pierwszy backup trwa najdłużej - Full Backup. Kolejne kopie - klient sprawdza znaczniki zmiany plików i porównuje z czasem ostatniego backupu. Jeżeli znacznik zmiany pliku jest starszy niż wykonany backup to pliki nie są backupowane. W systemach Windows plik f_cache.dat przechowuje informacje o zmianach.

De-duplikacja na źródle jest wykorzystywana przy pierwszym backupie, następne są wykonywane z wykorzystaniem pliku f_cache.dat - zawiera informacje o zmodyfikowanych plikach. Do Avamara jest wysyłana DELTA (backup inkrementalny) - przesłana DELTA zmian jest powiązana z przechowywaną kopią tworząc finalnie Full Backup. Przechowywanie kopi w postaci Full Backup to szybszy restore (odtwarzanie), Instant Access.

AVE + Data Domain

Lepszym i wydajniejszym rozwiązaniem jest powiązanie AVE z Data Domain. De-duplikacja do Data Domain jest szybsza niż na zasoby Avamara co wynika z wbudowanej procedury

Avamar - procedura

tworzone są bloki o wymiarach 1-32k -> kompresja wszystkich danych -> wyliczane sumy kontrolne -> sumy kontrolne są wysyłane do Data Domaina -> Data Domain weryfikuje, czy ma. Jeżeli nie ma wysyła żądanie o ich przesłanie

DD BOOST - procedura

tworzone są bloki o wymiarach 4-12k -> wyliczane sumy kontrolne -> sumy kontrolne są wysyłane do Data Domaina -> Data Domain weryfikuje, czy ma. Jeżeli nie ma wysyła żądanie o ich przesłanie -> klient Avamara kompresuje tylko pliki przeznaczone do wysyłki

Przewaga rozwiązania z Data Domain:

 • kompresja danych na ostatnim etapie wpływa na czas wykonania backupu (mniejsza ilość danych podlegających kompresji)
 • czas restore danych na Avamarze wzrasta z czasem ze względu na brak mechanizmów porządkowania bloków w kontenerach. Data Domain dba aby bloki z tego samego backupu znajdowały się w sąsiadujących kontenerach
 • Garbin Colection - czyszczenie, porządkowanie. Mechanizm może działać równolegle z uruchomionym backupem i odtwarzaniem, nie zakłóca działania systemu - dostępny 24h/dobę. Inne systemy w tym AVE wymaga przerwy serwisowej.
 • Cena zosobów na dane
 • ograniczona przestrzeń AVE do 4TB

Spis treści

Artykuły powiązane:

BACKUP
Dell EMC Data Domain sprzętowe rozwiązanie deduplikujące, pamięć masowa
Dell EMC Avamar programowe rozwiązanie de-duplikujące
Dell EMC Avamar - grupy tworzenie polityk, zadań

Copyright ©2021 Tomasz Blauth