AWS - Lambda część 1 wprowadzenie


W AWS płacimy za czas w którym serwer był włączony, a przestajemy w momencie jego wyłączenia, stawka jest zróżnicowana w zależności od mocy obliczeniowej serwera. Funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest wdrożenie automatycznego włączania/wyłączania serwerów.

W oparciu o ten sam mechanizm jest kilka sposobów na utworzenie zadania:

  • Prosty - konfigurowany z jednego poziomu
  • Kombinowany - konfigurowany z poziomu poszczególnych modułów
  • Zaawansowany - konfigurowany z poziomu command line

Wszystkie opisane sposoby bazują w oparciu o platformę AWS LAMBDA.
LAMBDA to bez serwerowa platforma AWS działająca w oparciu o zdarzenia - wymaga dodania skryptu, zdarzenia inicjującego. Kod jest inicjowany przez wskazane zdarzenie w usłudze AWS np. dodawanie/usuwanie plików, żądanie HTTP z bramy Amazon API itp. W tym przypadku płacimy za ilość wywołań LAMBDY, przy czym koszt jest pomijalny w stosunku do oszczędności wynikających z wyłączenia.

Wszystkie opisane sposoby prowadzą do tego samego celu ale ich porównanie ułatwi zrozumienie działania i szybsze identyfikowanie problemu. O ile można stworzyć całe zadanie z jednego poziomu (sposób prosty), to edytowanie wprowadzonych zmiennych przysparza trochę nerwów.

Celem będzie utworzenie zadania automatycznego włączenia i wyłączenia serwera/serwerów - urządzenia mają działać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

Aby uzyskać powyższy cel powinny być utworzone w AWS dwa zadania:

nazwa zadania opis
start_8_00 włączaj serwer/serwery od poniedziałku do piątku o godzinie 8:00
stop_17_00 wyłączaj serwer/serwery od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00

SPOSÓB PROSTY start_8_00

Etapy prac:

AWS -> Lambda -> Tworzenie nowej funkcji -> Wybór języka programowania skryptu -> Nadanie uprawnień -> Dodanie znacznika czasowego (cron) -> Wstawienie skryptu -> Test -> Produkcja

I etap

AWS -> Lambda -> Tworzenie nowej funkcji -> Wybór języka programowania skryptu -> Nadanie uprawnień -> Dodanie znacznika czasowego (cron) -> Wstawienie skryptu -> Test -> Produkcja

Logujemy się do środowiska AWS i przechodzimy do LAMBDA

lambda


Spis treści

Artykuły powiązane:

AWS
Lambda część 1 wprowadzenie platforma AWS działająca w oparciu o zdarzenia
Lambda część 2 rola tworzenie funkcji
Lambda część 3 cron tworzenie kalendarza zdarzeń
Lambda część 4 skrypt powiązanie serwerów ze zdarzeniem
Lambda część 5 test testy utworzonego rozwiązania

Copyright ©2021 Tomasz Blauth