AWS - Lambda część 2 rola


II etap

AWS -> Lambda -> Tworzenie nowej funkcji -> Wybór języka programowania skryptu -> Nadanie uprawnień -> Dodanie znacznika czasowego (cron) -> Wstawienie skryptu -> Test -> Produkcja

Będziemy tworzyć nową funkcje podając podstawowe informacje.

Z poziomu DASHBOARD lub FUNCTIONS wybieramy CREATE FUNCTIONOPIS

Function name nazwa tworzonej funkcji
W moim przypadku "start_8_00"
Runtime należy wybrać język programowania w którym skrypt będzie tworzony
W moim przypadku "Python 3.7"
Execution rol przypisujemy uprawnienia umożliwiające zapis logów w AWS CloudWatch Logs.
Mamy kilka możliwości:
Create a new role witch basic Lambda permissions - pozwalamy automatowi na stworzenie roli
co może potrwać kilka minut. W moim przypadku utworzona rola będzie miała nazwę
"start_8_00-role-aryf7m0c"
Use an existing role - jeżeli wcześniej była tworzona rola z odpowiednimi uprawnieniami - wystarczy wskazać
Create a new role from AWS policy templates - dla zaawansowanych

UWAGI

  • w większości przypadków AWS raz zadeklarowaną nazwę już nie da zmodyfikować
  • gdy system tworzy automatycznie dodatkowe obiekty, ich nazwy składają się z nazwy tworzonej usługi oraz losowego ciągu znaków np.

Function name start_8_00
Execution role przy wybraniu "Create a new role witch basic Lambda permissions" stworzy rolę "start_8_00-role-aryf7m0c"
o czym informuje na samym dole formularza.  Ustawienia roli jest dostępne z poziomu "AMI console"

 

 

  • przy tworzeniu kolejnych zadań zamiast tworzenia kolejnych ról wystarczy wybrać "Use an existing role" i wskazać wcześniej utworzoną
  • aby uzyskać uniwersalną nazwę roli z odpowiednimi uprawnieniami trzeba całe wdrożenie zadania LAMBDA rozpocząć od utworzenia roli co opiszę w części "Sposób kombinowany"

Po utworzeniu funkcji otrzymujemy:Spis treści

Artykuły powiązane:

AWS
Lambda część 1 wprowadzenie platforma AWS działająca w oparciu o zdarzenia
Lambda część 2 rola tworzenie funkcji
Lambda część 3 cron tworzenie kalendarza zdarzeń
Lambda część 4 skrypt powiązanie serwerów ze zdarzeniem
Lambda część 5 test testy utworzonego rozwiązania

Copyright ©2021 Tomasz Blauth