AWS - Lambda część 3 cron


III etap

AWS -> Lambda -> Tworzenie nowej funkcji -> Wybór języka programowania skryptu -> Nadanie uprawnień -> Dodanie znacznika czasowego (cron) -> Wstawienie skryptu -> Test -> Produkcja

ADD TRIGGER -> z listy rozwijalnej wybieramy CludWatch Events/EventBridge -> Create a new role


OPIS

Rule name nazwa tworzonego znacznika
Rule description przyjazny opis
W moim przypadku "pn-pt o godzinie 8:00"
Schedule expression zadanie cron
W moim przypadku "cron(0 6 ? * MON-FRI *)"

UWAGI

  • uruchom zadanie w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek o godzinie 6:00 czasu UTC. Dla przypomnienia, aby uzyskać godzinie w naszej strefie czasowej trzeba dodać 2 godziny. Finalnie mamy -  uruchom zadanie w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek o godzinie 8:00
  • dokumentacja https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/ScheduledEvents.html
  • utworzony Trigger jest od teraz dostępny z poziomu AWS -> Services -> CloudWatch -> Events -> Rules


Możemy ją podejrzeć lub zmodyfikować - po kliknięciu na 8_00 dostaniemy dokładniejszy opisPo naciśnięciu Add uzyskamy:Spis treści

Artykuły powiązane:

AWS
Lambda część 1 wprowadzenie platforma AWS działająca w oparciu o zdarzenia
Lambda część 2 rola tworzenie funkcji
Lambda część 3 cron tworzenie kalendarza zdarzeń
Lambda część 4 skrypt powiązanie serwerów ze zdarzeniem
Lambda część 5 test testy utworzonego rozwiązania

Copyright ©2021 Tomasz Blauth