MONITORING SIECI - Nagios


Program do monitorowania urządzeń sieciowych, aplikacji, serwerów działających w systemach Linux, Unix, Windows.

Funkcjonuje wersja darmowa jak i komercyjna. Wybór rozwiązania zależy od potrzeb, polityki firmy i chęci. O możliwościach i niezawodności oprogramowania, niech świadczą marki firm które je stosują - tutaj.

Nagios Core - projekt Open Source.

 • monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury o krytycznym znaczeniu - w tym aplikacji, usług, systemów operacyjnych, protokołów sieciowych, metryk systemowych i infrastruktury sieciowej
 • centralny widok na wszystkie procesy operacji sieciowych IT
 • alarmy mogą być wysyłane mailem lub/i smsem
 • obsługa zdarzeń pozwala na automatyczne restarty aplikacji, usług, serwerów i urządzeń
 • raportowanie SLA - historyczne zapisy przerw, zawiadomień, powiadomień do późniejszych analiz
 • architektura programu do wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań
 • spora społeczność rozwijająca podstawową funkcjonalność programu
 • platforma systemowa: Fedora, openSUSE, Ubuntu ...
 • konfiguracja poprzez edycje plików z poziomu systemu
 • podgląd monitoringu z poziomu przeglądarki www
 • dokumentacja
 • download
 • demo

Nagios XI - wersja komercyjna, płatna

 • wsparcie techniczne
 • wiele dodatkowych funkcji
 • do wprowadzania monitorowanych urządzeń, systemów - interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki www

Nagios XI vs Nagios Core - porównanie

Nagios XI vs Nagios Core

Komponenty i dodatki dystrybucji Nagiosa Core wchodzące w skład Nagiosa XI:

 • Nagios Core - silnik monitoringu
 • Nagios Plugins - do aplikacji, usług, agentów monitorowania
 • PNP - do tworzenia wykresów opartych o RRDTool silnika monitorowanie danych
 • NagiosQL - zaawansowanych web config GUI
 • MRTG z RRDTool do monitorowania przepustowości interfejsów
 • NDOUtils - do systemu bazodanowego - silnika monitoringu

Konkurencja:

http://www.solarwinds.com - płatny
http://www.mutiny.com - płatny
http://www.zabbix.com - licencja GNU General Public License (GPL) version 2.

Nagios Core

W dalszych częściach będę opisywał zagadnienia związane z rozwiązaniem Nagios Core.

Zalety

 • darmowy
 • małe wymagania sprzętowe
 • wydajny
 • stabilny
 • dużo darmowych pluginów

Niech potwierdzeniem powyższych argumentów będzie garść informacji o środowisku kórym zarządzam.
To rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem od kilku lat.

Sprzęt:

 • Maszyna wirtualna
 • CPU 2
 • HDD 80GB
 • RAM 3GB

Oprogramowanie:

 • CentOS 7
 • Nagios Core versja 4.4.3

Aktywnych urządzeń - 868
Sprawdzanych serwisów - 3373

Wady

 • wdrożenie wymaga czasu i wiedzy
 • konfiguracja z wiersza poleceń

Spis treści

Artykuły powiązane:

MONITORING SIECI
Nagios rozwiązanie do monitorowania urządzeń sieciowych
Protokół SNMP używany w monitoringu urządzeń
Plugin check_snmp najpopularniejsza wtyczka Nagios Core
Plugin check_vpn.pl wtyczka do monitorowania stanu kanału VPN w ruterach SonicWall
Plugin snmpwalk plugin do odpytywania urządzeń w celu pozyskania OID z urządzenia
SonicWall NSA 2400 część 1 przykład odpytywania urządzenia z poziomu wiersza poleceń
SonicWall NSA 2400 część 2 dodanie rutera do Nagios Core
APC UPS Smart dodanie UPS-a do Nagios Core

Copyright ©2021 Tomasz Blauth