MONITORING SIECI - Plugin check_vpn.pl


VPN

Do monitoringu kanału VPN jest osobny plugin check_vpn.pl, który należy pobrać ze strony projektu i przekopiować do katalogu:

#/usr/local/nagios/libexec/

po skopiowaniu do powyższej lokalizacji zmienić uprawnienia pliku:

#chown nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/check_vpn.pl

#chmod 751 /usr/local/nagios/libexec/check_vpn.pl

Zapytanie ma postać:

#/usr/local/nagios/libexec/check_vpn.pl -c public -H IP_adress -V nazwa_kanału
VPN nazwa_kanału is alive.

-c przełacznik umożliwiający zadeklarowanie community
public community, domyślna wartość dla SNMP v 1 i 2
-H przełacznik umożliwiający zadeklarowanie adresu IPv4 lub nazwy DNS
IP_adress adres IPv4 lub nazwy DNS SonicWALL-a
-V przełącznik umożliwiający podanie nazwy kanału site to site zadeklarowanego na SonicWallu
nazwa_kanału nazwy kanału site to site zadeklarowanego na SoniWallu

Spis treści

Artykuły powiązane:

MONITORING SIECI
Nagios rozwiązanie do monitorowania urządzeń sieciowych
Protokół SNMP używany w monitoringu urządzeń
Plugin check_snmp najpopularniejsza wtyczka Nagios Core
Plugin check_vpn.pl wtyczka do monitorowania stanu kanału VPN w ruterach SonicWall
Plugin snmpwalk plugin do odpytywania urządzeń w celu pozyskania OID z urządzenia
SonicWall NSA 2400 część 1 przykład odpytywania urządzenia z poziomu wiersza poleceń
SonicWall NSA 2400 część 2 dodanie rutera do Nagios Core
APC UPS Smart dodanie UPS-a do Nagios Core

Copyright ©2021 Tomasz Blauth