MONITORING SIECI - Protokół SNMP


Z protokołem SNMP ściśle jest związane pojęcie baza MIB - Management Information Base. MIB to drzewiasta struktura przypominająca strukturę katalogów, gdzie zapisywane są informacje o stanie nadzorowanego urządzenia. Każdy producent urządzenia sieciowego wyposaża je we własny MIB przypisany do konkretnego modelu urządzenia. Baza ta jest w praktyce zapisywana w płaskiej plikowej bazie danych (flat-database). Każda gałąź drzewa ma własny identyfikator OID (postać numeryczna - liczby oddzielane kropkami), lub symboliczny zapis podobnie jak np. nazwy domen. W gałęziach są umieszczone komórki przechowujące wartości mówiące o pewnych parametrach pracy urządzenia np. ilość obrotów wiatraka chłodzącego urządzenie, aktualny transfer po protokole TCP na konkretnym interfejsie sieciowym itp.

Są dwa podstawowe typy komórek:

  • counters (liczniki) - komórka lub tablica, która zmienia się w czasie i pokazuje wartość jednego z parametrów urządzenia (liczniki mają zadeklarowany typ jak w językach programowania)
  • Traps (trapy) - rodzaj alarmu, który jest wysyłany jeśli wystąpi sytuacja anormalna lub krytyczna

Wbrew różnym opiniom jest to jeden z najwydajniejszych protokołów używanych do monitorowania stanu urządzeń sieciowych - działa na protokole UDP, który jest bezpołączeniowy i dużo szybszy niż TCP. Jest to protokół bardzo często używany np. do nadzorowania urządzeń sieciowych w sieciach telefonii komórkowej (np. LTE). Obecnie jest stosowany nawet dla domowych routerów, czy kamer IP.

Pracę warto zacząć od pobrania MIB Browsera i MIB-a dla konkretnego modelu urządzenia. Z wykorzystaniem oprogramowanie do przeglądania MIB-ów możemy ustalić w jakiej gałęzi bazy MIB, pod jakim OID-em są umieszczone interesujące nas informacje. Niektóre gałęzie MIB mogą być standardowe (pod ustandaryzowanym OID-em), a inne specyficzne dla danego urządzenia.
W internecie są dostępne darmowe programy do analizy MIB-ów, jednym z nich jest - SnmpB

Oprogramowanie do monitorowania urządzeń po protokole SNMP analizuje MIB-a urządzenia, łączy się z nim z wykorzystaniem adresu IP i uwierzytelnienia community, pobiera wartości liczników lub wcześniej zdefiniowane trapy (alarmy).
Przez protokół SNMP można sterować i zarządzać urządzeniem.

Obecnie najnowsza wersja protokołu SNMP jest w wersji 3 - zalecana ze względu na zastosowane zabezpieczenia. Ze względu na brak implementacji tej wersji protokołu w starszych urządzeniach, dalej wykorzystuje się protokół w wersji 1 i 2.

Ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie podatności na ataki w przypadku wykorzystania protokołu SNMP w wersji 1 i 2 warto pamiętać aby:

  • używać niestandardowych portów UDP - domyślnie "161"
  • używać innego community - domyślnie "public"
  • na urządzeniach monitorowanych ograniczać ruch do IP urządzenia odpytującego

Spis treści

Artykuły powiązane:

MONITORING SIECI
Nagios rozwiązanie do monitorowania urządzeń sieciowych
Protokół SNMP używany w monitoringu urządzeń
Plugin check_snmp najpopularniejsza wtyczka Nagios Core
Plugin check_vpn.pl wtyczka do monitorowania stanu kanału VPN w ruterach SonicWall
Plugin snmpwalk plugin do odpytywania urządzeń w celu pozyskania OID z urządzenia
SonicWall NSA 2400 część 1 przykład odpytywania urządzenia z poziomu wiersza poleceń
SonicWall NSA 2400 część 2 dodanie rutera do Nagios Core
APC UPS Smart dodanie UPS-a do Nagios Core

Copyright ©2021 Tomasz Blauth