HYPER-V 2012 - Instalacja na UFD


Wymagania pamięci przenośnej USB:

 • kompatybilna z USB 2.0
 • minimum 16GB

Wymagania serwera pod Hyper-V:

 • x64 procesor
 • możliwość uruchomienia systemu z portu USB 2.0
 • wyłączyć obsługę portów USB 3.0 (system nie rozpoznaje kontrolera obsługującego USB 3.0)
 • wsparcie sprzętu dla wirtualizacji (Intetl-VT lub AMD-V)
 • wsparcie dla systemów MS Windows

Wymagania stacji przygotowującej UFD:

 • system operacyjny MS Windows 7 lub nowszy
 • zainstalowany Windows AIK
 • procesor x86 lub x64
 • plik Hyper-V Server Windows image (install.win)
 • command line otwartego z uprawnieniami administratora

I Etap - komputer bez pendriva

Na tym etapie przygotowujemy pliki instalacyjne, które warto zachować. W przypadku awarii przenośnej pamięci USB lub problemem z systemem, będzie można wykorzystać do przygotowania nowej pamięci przenośnej USB. W takim przypadku wystarczy wykonać czynności począwszy od II etapu.

1. Tworzenie pustego pliku *.vhd przy użyciu narzędzia DiskPart

 • tworzymy katalog na dysku lokalnym w którym będziemy zapisywać pliki dla UFD  
c:\> mkdir c:\hvvhd16GB
 • otwieramy DiskPart - narzędzie do zarządzania dyskami
c:\> diskpart
 • tworzymy wirtualny dysk o powierzchni 12GB (12 x 1024 = 12288). Jest to zalecany rozmiar dla VHD na dysku flash USB 16 GB. Trzeba pozostawić przestrzeń dostępną w VHD dla przyszłych aktualizacji i co najmniej 25% powierzchni magazynowej UFD powinny RESERVED dla kompensacji zużycia.
DISKPART> create vdisk file=c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd maximum=12288 type=fixed
  100 percent completed
DiskPart successfully created the virtual disk file.
 • wskazujemy utworzony plik hyperV.vhd
DISKPART> select vdisk file=c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.
 • podmontowanie do systemu
DISKPART> attach vdisk
  100 percent completed
DiskPart successfully attached the virtual disk file.
 • utworzenie partycji podstawowej
DISKPART> create partition primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
 • przypisanie do utworzonej partycji litery "r"
DISKPART> assign letter=r
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point
 • formatowanie utworzonej partycji i nadanie jej etykiety "hyperV"
DISKPART> format quick fs=ntfs label=hyperV
  100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.
 • wyjście z narzędzia DiskPart
DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

2. Dodanie Microsoft Hyper-V Server 2012 image

 • przekopiowanie ze ściągniętego obrazu ISO Hyper-V Server pliku sources\install.wim na dysk lokalny np d:\install.wim
 • dodanie obrazu install.win zlokalizowanego na dysku D:\ do podstawowej partycji vhd podmontowanej do systemu jako dysk R:\
c:\> dism /Apply-Image /ImageFile:d:\install.wim /Index:1 /ApplyDir:R:\
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10240.16384
Applying image
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

3. Odmontowanie utworzonego hperV.vhd

 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami
c:\> diskpart
 • wskazujemy utworzony plik hyperV.vhd
DISKPART> select vdisk file=c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.
 • odmontowujemy z systemu
DISKPART> detach vdisk
DiskPart successfully detached the virtual disk file.
 • wyjście z narzędzia DiskPart
DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

II Etap - komputer + pendrive

4. Przygotowanie UFD

 • podłączyć przenośną pamięć USB 16GB do komputera
 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami
c:\> diskpart
 • sprawdzić dyski podłączone są do komputera. W tym przypadku pamięć przenośna USB występuje jako "Disk 1"
DISKPART> list disk
  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online          931 GB      0 B
  Disk 1    Online          14 GB      0 B
 • wybieramy przenośną pamięć USB
DISKPART> select disk 1
Disk 1 is now the selected disk
 • czyścimy
DISKPART> clean
DiskPart succeeded in cleaning the disk
 • utworzenie partycji podstawowej
DISKPART> create partition primary
DiskPart succeeded in creating the specified partition.
 • sprawdzamy partycje utworzone na wybranej pamięci USB
DISKPART> list partition
  Partition ###  Type              Size     Offset
  -------------  ----------------  -------  -------
* Partition 1    Primary           14 GB  1024 KB
 • wybieramy utworzoną partycje
DISKPART> select partition 1
Partition 1 is now the selected partition.
 • aktywujemy
DISKPART> active
DiskPart marked the current partition as active.
 • formatujemy
DISKPART> format quick fs=ntfs
  100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.
 • przypisujemy literę "z" do napędu
DISKPART> assign letter=z
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
 • wyjście z narzędzia DiskPart
DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

5. Kopiowanie plików na UFD

 • kopiowanie przygotowanych plików na UFD
c:\> copy c:\hvvhd16GB\hyperV.vhd z:
        1 file(s) copied.
 • przy użyciu narzędzi Bootsect aktualizujemy kod rozruchowy na dysku pamięci przenośnej USB, aby był zgodny z Bootmgr
c:\> bootsect /nt60 z: /force /mbr
Target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode.
Z: (\\?Volume{6ad5dbb1-5089-11e5-8277-34de1a1702f4})
    Successfully updated NTFS filesystem bootcode.
\??\PhysicalDrive1
    Successfully updated disk bootcode.
Bootcode was successfully updated on all targeted volumes.

6. Tworzenie magazynu BCD na pamięci przenośnej USB

 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami
c:\> diskpart
 • wskazujemy plik hyperV.vhd na pamięci przenośnej USB
DISKPART> select vdisk file=z:\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.
 • podmontowujemy vhd
DISKPART> attach vdisk
  100 percent completed
DiskPart successfully attached the virtual disk file.
 • wyjście z narzędzia DiskPart
DISKPART> exit
Leaving DiskPart...
 • kopiujemy pliki boot-środowiskowych wirtualnego dysku do katalogu głównego dysku USB. Narzędzie BCDboot stworzy magazyn BCD, który umożliwia rozruch z dysku wirualnego
c:\> bcdboot r:\windows /s z:
Boot files successfully created.

7. Wyłączenie stronicowania

Stronicowanie może spowodować, że urządzenie flash zużyją się szybciej. Zalecane wyłączenie stronicowania przed wdrożeniem UFD.

c:\> reg load HKLM\HyperVTemp r:\windows\system32\config\system
Operacja ukończona pomyślnie.

c:\> reg add "HKLM\HyperVTemp\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management" /v PagingFiles /t REG_MULTI_SZ /d "" /f
Operacja ukończona pomyślnie.

c:\> reg delete "HKLM\HyperVTemp\ControlSet001\Control\Session Manager\Memory Management" /v ExistingPageFiles /f
Operacja ukończona pomyślnie.

c:\> reg unload HKLM\\HyperVTemp
Operacja ukończona pomyślnie.

8. Odmontowanie VHD

 • otwieramy DiskPart, narzędzie do zarządzania dyskami
c:\> diskpart
 • wskazujemy plik hyperV.vhd na pamięci przenośnej USB
DISKPART> select vdisk file=z:\hyperV.vhd
DiskPart successfully selected the virtual disk file.
 • odmontowujemy z systemu
DISKPART> detach vdisk
DiskPart successfully detached the virtual disk file.
 • wyjście z narzędzia DiskPart
DISKPART> exit
Leaving DiskPart...

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee731893%28WS.10%29.aspx


Spis treści

Artykuły powiązane:

HYPER-V 2012
Wprowadzenie kilka słów o Hyper-V i środowisku testowym
Instalacja na UFD przygotowanie pamięci przenośnej i instalacja Hyper-V
Konfiguracja serwera konfiguracja serwera Hyper-V
Konfiguracja klienta konfiguracja klienta zarządzającego serwerem Hyper-V

Copyright ©2021 Tomasz Blauth