HYPER-V 2012 - Wprowadzenie


W tym cyklu pokarze jak uruchomić Hyper-V 2012 z pamięci przenośnej - USB Flash Drive (UFD).

Hyper-V Server 2012 jest samodzielnym produktem, który zawiera hypervisor, model systemu Windows Serwer - sterowniki, możliwości wirtualizacji, a także wspiera takie komponenty jak funkcja klastrów pracy awaryjnej. Nie zawiera rozbudowanego zestawu funkcji i ról jak w systemie operacyjnym Windows Server. W rezultacie, Hyper-V Server wytwarza małe zużycie i minimalne obciążenie zasobów. Nie wymagane są żadne nowe licencje Windows Server.

Posiada wsparcie z limitami:

 • 64 wirtualnych procesorów dla jednej wirtualnej maszyny
 • 1 TB dla wirtualnej maszyny
 • 64 TB dla wirtualnego dysku twardego
 • 320 logicznych procesorów na komputerze z uruchomionym Hyper-V
 • 4 TB na komputerze z uruchomionym Hyper-V
 • 1024 wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze

https://technet.microsoft.com/library/hh833684.aspx

Dlaczego MS Hyper-V 2012:

 • darmowy system do wirtualizacji
 • większość sprzętu jest zgodna z oprogramowaniem Microsofta
 • zarządzanie serwerem za pomocą konsoli mmc

Dlaczego MS Hyper-V z instalacją na USB Flash Drive (UFD):

 • minimalny koszt zakupu pamięci przenośnej pamięci USB 16GB 3.0
 • minimalny koszt przechowywania przygotowanej, zapasowej pamięci przenośnej USB
 • łatwość odtworzenia przenośnej pamięci USB w przypadku awarii na podstawie zachowanych plików lub obrazu przenośnej pamięci USB

Więcej na temat wirtualizacji i alternatywnych rozwiązań na stronie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wirtualizacja

Środowisko testowe

Komputer:

 • grupa robocza
 • system operacyjny MS Windows 10 Pro
 • zainstalowane - Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK)

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/dn913721.aspx

 • pobrane ISO z instalacją MS Hyper-V Server 2012

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-hyper-v-server-2012-r2

Serwer:

 • system uruchamiany z bootowalnej pamięci przenośnej USB 16GB
 • system operacyjny MS Hyper-V Server 2012
 • HDD 2x1TB w mirroringu przeznaczony na magazynowanie VM
 • HDD 1x1TB na backup + pliki instalacjne
 • 16GB RAM

Spis treści

Artykuły powiązane:

HYPER-V 2012
Wprowadzenie kilka słów o Hyper-V i środowisku testowym
Instalacja na UFD przygotowanie pamięci przenośnej i instalacja Hyper-V
Konfiguracja serwera konfiguracja serwera Hyper-V
Konfiguracja klienta konfiguracja klienta zarządzającego serwerem Hyper-V

Copyright ©2021 Tomasz Blauth