HYPER-V 2012 - Konfiguracja serwera


I etap - konfiguracja klienta

Konfiguracja - pracy w grupie roboczej

  • Edycja pliku host na stacji zarządzającej
c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

dodać adres IP serwera Hyper-V do pliku "hosts"

  • uruchomienie WinRM

Usługa zdalnego zarządzania systemem Windows jest dostarczaną przez firmę Microsoft implementacją protokołu WS-Management, który jest opartym na protokole SOAP (Standard Simple Object Access Protocol) umożliwiającym współpracę pomiędzy sprzętem i systemami operacyjnymi pochodzącymi od różnych dostawców.

c:\> winrm quickconfig

nie uruchami się w przypadku połączenia sieciowego wykrytego jako sieć o profilu publicznym. W celu zmiany należy zmodyfikować ustawienia - ruchomić:

c:\> gpedit.msc

Konfiguracja komputera -> Ustawienia systemu Windows -> Ustawienia zabezpieczeń -> Zasady menadżera listy sieci PPM na "Wszystkie sieci" -> Właściwości -> zezwól na wszystkie zmiany PPM na wybranej sieci -> Właściwości -> zezwól na zmiany i wskazać jako typ sieci wybierz "prywatna" -> Zrestartuj komputer

  • dodanie do połączenia zaufanego hosta - serwer Hyper-V o adresie 192.168.1.100:
c:\> winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="192.168.1.100"}
  • sprawdzenie
  • firewall

Jeżeli brak komunikacji - sprawdzić ustawienia firewalla

II etap - zdalne zarządzanie Hyper-V

Konfiguracja - domena lub praca w grupie roboczej

  • mmc - serwerem Hyper-V

uruchomić mmc -> wybrać przystawkę Hyper-V -> połączyć się z serwerem

  • mmc - zarządzanie dyskami serwera Hyper-V
  • dostęp do dysków serwera

wyłączyć firewall na serwerze i dostawać się z poziomu stacji klienckiej wpisując sieciową ścieżkę dostępu \\192.168.1.100\c$


Spis treści

Artykuły powiązane:

HYPER-V 2012
Wprowadzenie kilka słów o Hyper-V i środowisku testowym
Instalacja na UFD przygotowanie pamięci przenośnej i instalacja Hyper-V
Konfiguracja serwera konfiguracja serwera Hyper-V
Konfiguracja klienta konfiguracja klienta zarządzającego serwerem Hyper-V

Copyright ©2021 Tomasz Blauth