NETWORK - Adresy IP


Rozgłoszenie sieciowe to transmisja, która jest kierowana do wszystkich lokalnych adresów w tej samej domenie rozgłoszeniowej. Takie rozgłoszenie propaguje się przez wszystkie sieci urządzenia warstw 1, 2, ale jest blokowane przez urządzenia warstwy 3 – rutery.

APIPA ( Automatic Private IP Addressing) automatycznie przyznawany adres IP w przypadku braku serwera DHCP i statycznych ustawień – brak wpisów dotyczących serwera DNS i bramki.

Komputery wykorzystujące APIPA mogą się komunikować w obrębie tej samej domeny rozgłoszeniowej.

Rozgłoszenie sieciowe to transmisja, która jest kierowana do wszystkich lokalnych adresów w tej samej domenie rozgłoszeniowej. Takie rozgłoszenie propaguje się przez wszystkie sieci urządzenia warstw 1, 2, ale jest blokowane przez urządzenia warstwy 3 - rutery.

APIPA ( Automatic Private IP Addressing) automatycznie przyznawany adres IP w przypadku braku serwera DHCP i statycznych ustawień - brak wpisów dotyczących serwera DNS i bramki.

Komputery wykorzystujące APIPA mogą się komunikować w obrębie tej samej domeny rozgłoszeniowej.

APIPA
Adres początkowy Adres końcowy Maska
169.254.0.1 169.254.255.254 255.255.0.0

 

Prywatne zakresy adresów
Adres początkowy Adres końcowy Maska
10.0.0.0 10.255.255.254 255.0.0.0
172.16.0.0 172.31.255.254  
192.168.0.0 192.168.255.254 255.255.0.0

Hosty adresowane prywatnymi adresami IPv4 łączą się z Internetem przez serwer lub router dokonując translacji adresów (Network Address Translation - NAT).

Adresy IPv4 mają długość 32 bitów i składają się z 4 oktetów o długości 8 bitów każdy dla natywnej notacji binarnej.

Adres IPv4 składa się z:

 • ID sieci - identyfikacja konkretnej sieci
 • ID hosta - identyfikuje host IPv4 (komputer, router itp.) wewnątrz sieci zidentyfikowanej przez ID sieci.
składowe IPv4
Zapis dziesiętny adresu IP
32-bitowy dwójkowy adres IP 00001010000000010000001000000011
podział na oktety 00001010 00000001 00000010 00000011
27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20 potęga liczy 2
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 wartości potęgi liczby 2
0 0 0 0 1 0 1 0 pierwsze 8 bitów zapisu dwójkowego
0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 wartości zapisu dwójkowego
10 pierwszy oktet w zapisie dziesiętnym
wartość dziesiętna oktetu 10. 1. 2. 3
  1 oktet - 8 bitów 2 oktet - 8 bitów 3 oktet - 8 bitów 4 oktet - 8 bitów
zapis dziesiętny IPv4 10.1.2.3


Każde z czterech wartości dziesiętnych występujących w adresie IP reprezentuje 8 bitów. Każde z tych wartości przyjęło się określać terminem oktet. Wartości dziesiętne mogą pochodzić z zamkniętego przedziału od 0 do 255.

Maska sieci

/24 notacja CIDR (Classless Inter Domain Routing) lub notacja prefiksu sieci

255.255.255.0 notacja dziesiętna z kropkami maski podsieci /24

Blok adresów to pełna grupa kolejnych adresów IP, które współdzielą pojedynczy identyfikator sieci. Blok adresów nie podzielony na podsieci stanowi jedną domenę rozgłoszeniową z pojedynczym routerem, czyli drogą wyjścia z sieci. W każdym bloku adresów przypisanych do pojedynczej domeny rozgłoszeniowej lub podsieci dokładnie dwa adresy są zarezerwowane do zastosować specjalnych:

 • Pierwszy adres w bloku, czyli z samymi zerami zarezerwowany jest jako adres całej podsieci
 • Ostatni adres w bloku, czyli z samymi jedynkami zarezerwowany jest dla adresu rozgłoszeniowego

Oznacza to, że maksymalna liczba hostów w niepodzielnym bloku adresów jest zawsze o dwa mniejsza niż liczba adresów w tej sieci. Na przykład podsieć 192.168.10.0 /24 ma 256 adresów

 • 192.168.10.0. zarezerwowany dla adresu podsieci
 • 192.168.10.255 zarezerwowany dla adresu rozgłoszeniowego sieci

Pozostawia to 254 adresy, które mogą być przypisane hostom sieci.

Rozgłoszenie (broadcast) to komunikat sieciowy wysyłany z pojedynczego komputera i propagowany do wszystkich innych urządzeń w tym samym segmencie fizycznym sieci. Routery blokują rozgłoszenie i chronią sieć przed przeciążeniem niepotrzebnym ruchem.

Bramka domyślna

Brama domyślna to adres w tej samej domenie rozgłoszeniowej przypisany to tego routera. Wszystkie hosty występujące w różnych podsieciach muszą być odseparowane przez przynajmniej jeden router.

Przestrzeń adresowa

Przestrzeń adresowa - zakres adresów związanych z danym blokiem

Podsieć

Podsieć to grupa hostów w pojedynczej domenie rozgłoszeniowej, które współdzielą ten sam identyfikator sieci i ten sam adres bramy domyślnej.

Ustalanie rozmiaru bloku:

 • Dla notacji CIDR (prefiksu sieci) /23

32 - 23 = 9

29 = 512

Dostępnych jest 512 adresów w bloku dla sieci /23

 • Dla notacji dziesiętnej 255.255.255.240

256 - 240 = 16 adresów

 • Dla notacji dziesiętnej 255.255.252.0

(256 - 252) * 256 = 4 * 256 = 1 024 adresów

Dzielenie przestrzeni adresowej

 • Przestrzeń adresów 192.168.10.24/ 24 podzielić na oddzielne podsieci dla 20, 50, 100 hostów
  Potrzebne adresy Rozmiar bloku Pierwszy adres Ostatni adres Maska podsieci
Cała
przestrzeń
  256 192.168.10.0 192.168.10.255 /24
255.255.255.0
Podsieć 1 100 + 2 128 192.168.10.0 192.168.10.127 /25
255.255.255.128
Podsieć 2 50 + 2 64 192.168.10.128 192.168.10.191 /26
255.255.255.192
Podsieć 3 20 + 2 32 192.168.10.192 192.168.10.223 /27
255.255.255.224
Nie używane     192.168.10.224 192.168.10.255  

 

 • Przestrzeń adresów 10.20.40.0/22 podzielić na segmenty sieci składające się z 300, 150, 75 i 22 węzłów
  Potrzebne adresy Rozmiar bloku Pierwszy adres Ostatni adres Maska podsieci
Cała
przestrzeń
  1 024
4 x 256
10.20.40.0 10.20.43.255 /22
255.255.252.0
Podsieć 1 300 + 2 512
2 x 256
10.20.40.0 10.20.41.255 /23
255.255.254.0
Podsieć 2 150 + 2 256 10.20.42.0 10.20.42.255 /24
255.255.255.0
Podsieć 3 75 + 2 128 10.20.43.0 10.20.43.127 /25
255.255.255.128
Podsieć 4 22 + 2 32 10.20.43.128 10.20.43.159 /27
255.255.255.224
Nie używane     10.20.43.160 10.20.43.255  

Porównywanie adresów

Porównywanie adresów w celu sprawdzenia czy należą do tej samej podsieci

 • W przypadku masek podsieci /8, /16, /24

192.168.5.1 /24

192.168.5.32 /24

192.168.5.64 /24

Zaczynamy od sprawdzenia największej maski podsieci /24, która ma najmniejszy rozmiar bloku 256. Jeżeli wszystkie adresy będą zawierały się w tej masce, to również będą się zawierały w podsieciach o mniejszej masce /8 i /16. Czym mniejsza maska podsieci, tym większy rozmiar bloku w danej podsieci.

Wszystkie adresy są w tej samej masce podsieci /24, bo wszystkie adresy mają te same trzy wspólne oktety adresu 192.168.5.x.

 • W przypadku maski podsieci /25 i wyżej

Dla przykładu sprawdzimy adresy z maską podsieci /26. W pierwszej kolejności liczymy rozmiar bloku:

32 - 26 = 6

26 = 64

Dostępnych jest 64 adresy w bloku dla sieci /26

IPv4/CIDR (ostatni oktet IPv4) : (ilość adresów w bloku) podsieć
192.168.5.1 /26 1 : 64 = 0,015625 A
192.168.5.32 /26 32 : 64 = 0,5 A
192.168.5.64 /24 64 : 64 = 1 B

Z wyniku dzielenia odrzucamy resztę pozostawiając liczbę całkowitą:

- jeżeli liczba całkowita będzie taka sama dla dwóch hostów, to oznacza że są w tej samej podsieci
- jeżeli liczba całkowita będzie inna dla dwóch hostów, to znaczy że ich adresy należą do różnych podsieci.

 • W przypadku maski podsieci między /16 i /24

Dla przykładu sprawdzimy adresy z maską podsieci /21. W pierwszej kolejności liczymy rozmiar bloku:

32 - 21 = 11

211 = 2 048

Dostępnych jest 2 048 adresy bloku dla sieci /21

Obliczamy ile w tym bloku adresowym zmieści się adresów z jednego oktetu:

2 048 : 256 = 8

Do maski podsieci /21 możemy przypisać rozmiar bloku 8 x 256

Dalej skupiamy się na trzecich oktetach adresu IPv4

IPv4/CIDR (trzeci oktet IPv4) : (ilość bloków 256) podsieć
10.0.40.100 /21 40 : 8 = 5 A
10.0.41.1 /21 41 : 8 = 5,125 A

/21 to w notacji dziesiętnej z kropkami 255.255.248.0 => 256 - 248 = 8

Z wyniku dzielenia odrzucamy resztę pozostawiając liczbę całkowitą:

- jeżeli liczba całkowita będzie taka sama dla dwóch hostów, to oznacza że są w tej samej podsieci
- jeżeli liczba całkowita będzie inna dla dwóch hostów, to znaczy że ich adresy należą do różnych podsieci.


Spis treści

Artykuły powiązane:

NETWORK
Wprowadzenie o sieciach komputerowych
Projektowanie sieci strukturalnej jak się do tego zabrać
Podstawy działania sieci co tam w kablach słychać
Adresy IP IPv4

Copyright ©2021 Tomasz Blauth