NETWORK - Podstawy działania sieci


Karty sieciowe NIC (Nework Interface Card)

Producent karty sieciowej nadaje jej unikatowy trwały adres tzw. Adres MAC (Media Access Control). Jego długość wynosi 48 bitów i jest zazwyczaj zapisywany w postaci dwunastu cyfr szesnastkowych – każda cyfra szesnastkowa reprezentuje cztery bity.

Przykładowe, równoznaczne zapisy:

020011111111 to 0200.1111.1111

Komputer wysyłając dane, dodaje do nich prefiks zawierający adres MAC odbiorcy. Gdy dane dotrą do innych komputerów w sieci, adres MAC zostanie użyty do podjęcia decyzji, czy dane mają być przetwarzane, czy zignorowane.
Aby sieci działały wszystkie jej składniki muszą używać tego samego zestawu standardów i protokołów. W celu wprowadzeniu standaryzacji utworzono zestaw protokołów zwanych modelem sieciowym. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) zestaw protokołów definiuje i gromadzi duży zbiór standardów i protokołów sieciowych używanych współcześnie.

TCP/IP

Protokół TCP świadczy wielu protokołom warstwy aplikacji usługę gwarantowanego dostarczania danych. Ma możliwość monitorowania przesyłanych danych w celu ustalenia, czy dotarły do miejsca docelowego, jeśli dane zostaną utracone, mogą zostać ponownie wysłane. Sieci korzystają z zestawów protokołów TCP/IP przypisując do każdego interfejsu sieciowego adres IP, który jednoznacznie identyfikuje interfejs w obrębie sieci. Wykorzystywany jest do przesyłania danych od jednego urządzenia do drugiego z określonymi adresami IP.

Główne funkcje protokołu IP:

  • Routing
  • Adresowanie logiczne

Warstwy sieci

Warstwy sieci

Spis treści

Artykuły powiązane:

NETWORK
Wprowadzenie o sieciach komputerowych
Projektowanie sieci strukturalnej jak się do tego zabrać
Podstawy działania sieci co tam w kablach słychać
Adresy IP IPv4

Copyright ©2021 Tomasz Blauth