NETWORK - Wprowadzenie


Sieć komputerowa, to kombinacja sprzętu komputerowego, okablowania, urządzeń sieciowych i oprogramowania komputerowego używana łącznie w celu umożliwienia komputerom wzajemne komunikowanie się.

Najprostszym przykładem są dwa komputery, których karty sieciowe (NIC – Network Interface Card) zostaną połączone za pomocą odpowiedniego kabla - powstanie fizyczna ścieżka, przez którą może płynąć prąd elektryczny co umożliwi przysłanie bitów danych.

bit na sekundę (b/s) – jednostka wyrażająca szybkość połączeń sieciowych.

Sieć lokalna LAN

LAN (Local Area Network – sieć lokalna) odnosi się do ogólnego typu sieci, w której odległości między komputerami są stosunkowo nieduże.

Zdefiniowane są następujące typy sieci:

  • Token Ring,
  • FDDI (Fiber Distributed Data Interface),
  • Ethernet – obecnie najbardziej rozpowszechniony typ sieci.

Sieci lokalne tworzy się łącząc kablem poszczególne komputery za pośrednictwem urządzeń sieciowych (networking devices), którymi są koncentratory i przełączniki.

Przyłączając komputery do koncentratora, uzyskuje się nośnik sygnałów elektrycznych między poszczególnymi komputerami, a koncentratorem, co umożliwia komunikowanie się wielu komputerów.

Producent karty sieciowej nadaje jej unikatowy trwały adres MAC (Media Access Control), jego długość wynosi 48 bitów i jest zazwyczaj zapisywany w postaci dwunastu cyfr szesnastkowych – każda cyfra reprezentuje 4 bity. Komputer wysyłając dane, dodaje do nich prefiks zawierający MAC odbiorcy. Gdy dane dotrą do pozostałych komputerów w sieci, adres MAC zostanie użyty do podjęcia decyzji, czy dane mają być przetwarzane czy zignorowane.

Sieć firmowa

Sieć firmowa (enterprise network) odnosi się do sieci utworzonej przez firmę, jedną instytucję, jeden system szkolny lub inną jednostkę i ma na celu wspomaganie działań osiągania zysków, rządzenia lub nauczania.

  • Mogą obejmować różne fizyczne lokalizacje (siedziby), które są zbyt odległe, aby można było wykorzystać sieć lokalną
  • Muszą obsłużyć wiele komputerów używane przez osoby korzystające z sieci firmowej
  • Muszą umożliwić przyłączenie serwerów przechowywujące dane przydatne i ważne dla firmy
  • Specjaliści z działu informatycznego pracują w pobliżu lokalizacji głównej
  • Większość komputerów firmowych musi mieć dostęp do Internetu.

Internet

Internet (interconnected networks – sieci wzajemnie połączone) zbiór wzajemnie połączonych sieci. Dostawca usług internetowych (ISP) tworzy sieć, a następnie sprzedaje usługi firmom i osobom indywidualnym. Dostawca usługi musi zapewnić swoim klientom:

  • Połączenie między siecią firmową lub domem użytkownika a własną siecią,
  • Połączenie między własną siecią a wszystkimi pozostałymi częściami Internetu.

Spis treści

Artykuły powiązane:

NETWORK
Wprowadzenie o sieciach komputerowych
Projektowanie sieci strukturalnej jak się do tego zabrać
Podstawy działania sieci co tam w kablach słychać
Adresy IP IPv4

Copyright ©2021 Tomasz Blauth