NETWORK - Projektowanie sieci strukturalnej


Informacje ogólne

LAN (z ang. Local Area Network) sieć komputerowa lokalna inaczej nazywana okablowaniem strukturalnym, umożliwiająca tworzenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych i multimedialnych. Okablowanie strukturalne ma zapewnić łatwość wymiany informacji, dzielenie zasobów sieciowych, użytkowanie oprogramowania do pracy grupowej, zdalne zarządzanie zasobami. Funkcjonalność wymaga odpowiedniej przepustowości sieci, ilości punktów podłączeniowych z uwzględnieniem możliwych dróg rozbudowy zasobów komputerowych Firmy.

Projektowanie to najważniejszy etap wdrażania sieci. Wybór topologii, standardu, kabli, komponentów, a także wykonawcy decyduje o bezpieczeństwie, niezawodności i funkcjonalności przyszłych systemów teleinformatycznych przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby z każdego punktu w budynku istniał łatwy dostęp do sieci komputerowej (LAN) oraz usług telekomunikacyjnych. Umożliwia to systemowe okablowanie budynku posiadające o wiele więcej punktów przyłączeniowych (abonenckich), niż jest ich przewidzianych do wykorzystania w momencie instalacji.

Najczęściej sieci komputerowe buduje się w topologii gwiazdy, czyli wszystkie kable poprowadzone od punktów abonenckich mają wspólny punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu najczęściej nazywanym serwerownią.

Zalecenia dotyczące okablowania strukturalnego

  • Kabel w jednym odcinku od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego.
  • Jeden podwójny punkt abonencki (2xRJ45) na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.
  • Jeden punkt dystrybucyjny na każdym piętrze.
  • Wszystkie kable odpowiednio zakończone.
  • W obrębie sieci używać kabli o jednakowej impedancji nominalnej oraz światłowodów o jednakowych parametrach włókna (jednakowej średnicy).
  • Wszystkie elementy okablowania czytelnie oznaczyć unikalnym numerem.
  • Wykonać badania certyfikacyjne instalacji
  • Wykonana dokumentacje sieci, powinna być przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.

Etapy powstawania sieci

Projektowanie budynku pod kątem przyszłej sieci teleinformatycznej
PN-EN 50310:2002

TCP/IP

Wybór okablowania
PN-EN 50173-1:2004 i/lub ISO/IEC 11801:2002

TCP/IP

Planowanie instalacji
PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50310:2002, PN-EN 50346:2002

TCP/IP

Instalowanie okablowania
PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50310:2002, PN-EN 50346:2002

TCP/IP

Eksploatacja okablowania
PN-EN 50174-1:2002


Spis treści

Artykuły powiązane:

NETWORK
Wprowadzenie o sieciach komputerowych
Projektowanie sieci strukturalnej jak się do tego zabrać
Podstawy działania sieci co tam w kablach słychać
Adresy IP IPv4

Copyright ©2021 Tomasz Blauth