Projektowanie sieci strukturalnej

Informacje ogólne

LAN (z ang. Local Area Network) sieć komputerowa lokalna inaczej nazywana okablowaniem strukturalnym, umożliwiająca tworzenie zintegrowanych rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych i multimedialnych. Łatwość wymiany informacji, dzielenie zasobów sieciowych (danych, drukarek, multimediów), użytkowania oprogramowania do pracy grupowej, zdalnego zarządzania zasobami, przesyłania video, dźwięku powodują, że sieci komputerowe są obecnie podstawowym wyposażeniem biura. Zaleca się, aby z każdego punktu w budynku istniał łatwy dostęp do sieci komputerowej (LAN) oraz usług telekomunikacyjnych. Umożliwia to systemowe okablowanie budynku posiadające o wiele więcej punktów przyłączeniowych (abonenckich), niż jest ich przewidzianych do wykorzystania w momencie instalacji.

Najczęściej sieci komputerowe buduje się w topologii gwiazdy, czyli wszystkie kable poprowadzone od punktów abonenckich mają wspólny punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu najczęściej nazywanym serwerownią.

Wybrane zalecenia dotyczące okablowania strukturalnego

  • Kabel w jednym odcinku od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego.
  • Jeden podwójny punkt abonencki (2xRJ45) na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.
  • Jeden punkt dystrybucyjny na każdym piętrze.
  • Wszystkie kable odpowiednio zakończone.
  • W obrębie sieci używać kabli o jednakowej impedancji nominalnej oraz światłowodów o jednakowych parametrach włókna (jednakowej średnicy).
  • Wszystkie elementy okablowania czytelnie oznaczyć unikalnym numerem.
  • Wykonać badania certyfikacyjne instalacji
  • Wykonana dokumentacje sieci, powinna być przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci.

 

Etapy powstawania sieci


Projektowanie budynku pod kątem przyszłej sieci teleinformatycznej
PN-EN 50310:2002


Wybór okablowania
PN-EN 50173-1:2004 i/lub ISO/IEC 11801:2002


Planowanie instalacji
PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50310:2002, PN-EN 50346:2002


Instalowanie okablowania
PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-2:2002, PN-EN 50310:2002, PN-EN 50346:2002


Eksploatacja okablowania
PN-EN 50174-1:2002